Get Adobe Flash player

  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
« »

Как Вы считаете, что в наибольшей степени влияет на качество оказания медицинской помощи?

Профессионализм врачей - 58.3%
Использование новых технологий - 8.3%
Наличие современного оборудования - 0%
Индивидуальный подход к каждому пациенту - 25%
Доброжелательность медицинского персонала - 8.3%

Проголосовали: 12
Голосование для этого опроса закончилось on: 21 Oct 2017 - 04:37

Форма входа

Новости медицины

ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ

ПОЛОЖЕНИЕ

Об этической комиссии по соблюдению этических норм, правил профессионального поведения и взаимоотношений сотрудников «ЦРБ Жамбылского района».

I.   Общие положения

       Этическая комиссия в своей деятельности руководствуется положением Этического кодекса сотрудников, а также настоящим порядком.

       Этическая комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением этических норм, правил профессионального поведения и взаимоотношений сотрудников «ЦРБ Жамбылского района».

II.   Задачи Этической комиссии

Содействие достижению цели Этического кодекса - установление этических норм, правил профессионального поведения и взаимоотношений сотрудников «ЦРБ Жамбылского района» для достойного выполнения им своих профессиональных                   обязанностей;

 Разрешение этических конфликтов, оказание помощи, в т.ч. конфиденциальными консультациями с целью обеспечения благоприятного морально-психологического климата в трудовом коллективе «ЦРБ Жамбылского района».

Этическая комиссия не рассматривает дела, связанные с нарушением сотрудниками «ЦРБ Жамбылского района» законодательства Республики Казахстан.

III.   Полномочия Этической комиссии

Рассмотрение поступивших в Этическую комиссию писем и заявлений пациентов, сотрудников «ЦРБ Жамбылского района»;

Рассмотрение вопросов, связанных с фактами нарушения этических норм и требований Этического кодекса сотрудниками «ЦРБ Жамбылского района».

 

 

 

Жамбыл аудандық орталық ауруханасы қызметкерлерінің лауазымдық міндеттерін атқару барысында мінез құлықтарын айқындайтын Ережеci

 Медицина және фармацептика қызметкерлерінің «Ар намыс кодексі» медицина және фармацептика қызметкерлерінің азаматтар мен тұтастай қоғам алдындағы өз қызметі үшін моралдық жауапкершілігін айқындайды.

        Медицина жәнефармацептика қызметкерлері өз қызметінде:

    -         Ар намыс кодексін басшылыққа алуға;

    -         Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын нығайтуға жәрдемдесуге;

    -         Тек қана пациенттің мүддесіне шешім қабылдауға;

    -         Медицина және фармацептика қызметкерлерінің жоғары атағына кір келтіретін іс-әрекеттер жасауға жол бермеуге;

    -         Өзінің қызметтік міндеттерін адал әрі сапалы атқаруға;

    -         Өзінің кәсіптік білімін үздіксіз жетілдіруге;

   -         Өзінің жеке пайдасын басшылыққа алып, профилактика мен емдеудің әдістері мен құралдарын жарнамалауға және пайдалануға жол бермеуге;

    -         Сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы тұруға;

    -         Қызметтік ақпаратты пайда күнемдікке және жеке басының өзге де мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге;

    -         Жеке басының үлгісімен ұжымдық тұрақты және жағымды моральдық психологиялық жағдай жасауға жол бермеуге;

   -         Басқада медицина және фармацептика қызметкерлері тарапынан Ар-намыс кодексінің нормаларын бұзу фактілеріне жол бермеуге және олардың жолын кесуге;

    -         Өзінің қызметтік міндеттерін атқару кезеңінде белгіленген киім нысанын сақтауға тиіс;

 Басқа да медицина және фармацептика қызметкерлері:

1.     Жасына, ұлтына, діни сеніміне, азаматтылығына, шығу тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайларына немесе кез келген өзге де мән жайларға қарамастан адамның құқықтарын, ар намысы мен қадыр қасиетін құрметтеуге;

2.     Мұқтаж болған әр адамға медициналық көмек көрсетуге.

Мы в соцсетях